Asistenční Centrum


Dotační informační newsletter Hospodářské komory ČR

prosinec

Odborný partner:

Asistenční Centrum

Ukončení příjmu žádosti do programu marketing

Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil příjem plných žádostí v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu Marketing.

Příprava vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury – OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2016.

Dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců

V současné době je Úřady práce ČR připravován nový projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", jehož zahájení se předpokládá začátkem roku 2016.

Najděte si dotace v expertním dotačním sytému

Pro zájemce o dotaci připravila společnost Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR informační web o dotačních možnostech, ve kterém si můžete najít vhodnou dotaci přímo pro Vás.

Klikněte si zde – dotace.komora.cz

Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory

Hospodářská komora ČR jako člen Programové platformy pro výzvy z Operačního programu zaměstnanost zaslala své připomínky a argumenty u řídícího orgánu OPZ v prioritní ose 1.3, v oblasti vzdělávacích projektů pro zaměstnavatele a zaměstnance na rok 2016.

Řídící orgán OP PIK (MPO)

Dne 11. listopadu proběhlo již 3. jednání Monitorovacího výboru OP PIK (MPO), na kterém nechyběli zástupci Hospodářské komory, aby hájili zájmy podnikatelské veřejnosti. Mimo projednání a schválení kritérií pro hodnocení a výběr projektů 3. skupiny výzev dle harmonogramu na rok 2015 výbor diskutoval parametry hodnocení, zvláště pak otázku tzv. obvyklých cen ve stavebnictví.

OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

Setkání podnikatelů s experty HK ČR, MPO a AC nad odbornými a právními otázkami dotací

Hospodářská komora České republiky uskutečnila ve spolupráci se společností Asistenční centrum, a.s. konzultační setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu na téma „Příprava úspěšného projektu pro možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie“.
Copyright © 2015 Hospodářská komora ČR,
odborným zpracovatelem je Asistenční centrum, a.s.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:

Hospodářská komora České Republiky
Odbor projektů a vzdělávání - Mgr. Petra Soukupová
tel: 266 721 553, soukupova@komora.cz


Asistenčni centrum, a.s.
tel: 476 105 840, info@asistencnicentrum.cz