Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Zákony - komentáře

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem. Dle ustanovení § 48 nového zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie. To neplatí pro akciové společnosti se sídlem v zahraničí, v jejichž případě postačuje pouze předložit čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Hospodářská komora s tímto ustanovením nesouhlasí a považuje ho za diskriminační.

VÍCE >

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem. Dle ustanovení § 48 nového zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie. To neplatí pro akciové společnosti se sídlem v zahraničí, v jejichž případě postačuje pouze předložit čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Hospodářská komora s tímto ustanovením nesouhlasí a považuje ho za diskriminační.

VÍCE >

Zkušenost ze zahraničí potvrzuje, že zákon o ochraně whistelblowerů neplní svůj účel

Praha, 22. června 2016 – HK ČR pravidelně zdůrazňuje nutnost legislativní zdrženlivosti. To platí i pro vládou dnes projednávaný návrh zákona z pera ministra Jiřího Dienstbiera o ochraně whistleblowerů (oznamovatelů korupce). Stejné stanovisko ostatně Komora prezentovala již před třemi týdny k návrhu, který k této problematice na zasedání vlády předložil vicepremiér Andrej Babiš. Efektivní a důsledné dodržování současných pravidel je dostačující a nová právní úprava není podle HK ČR nutná. Z mezinárodních zkušeností navíc vyplývá, že zavedení zákona nemělo v zahraničí požadovaný efekt.

VÍCE >

Zkušenost ze zahraničí potvrzuje, že zákon o ochraně whistelblowerů neplní svůj účel

Praha, 22. června 2016 – HK ČR pravidelně zdůrazňuje nutnost legislativní zdrženlivosti. To platí i pro vládou dnes projednávaný návrh zákona z pera ministra Jiřího Dienstbiera o ochraně whistleblowerů (oznamovatelů korupce). Stejné stanovisko ostatně Komora prezentovala již před třemi týdny k návrhu, který k této problematice na zasedání vlády předložil vicepremiér Andrej Babiš. Efektivní a důsledné dodržování současných pravidel je dostačující a nová právní úprava není podle HK ČR nutná. Z mezinárodních zkušeností navíc vyplývá, že zavedení zákona nemělo v zahraničí požadovaný efekt.

VÍCE >

HK ČR: Není důvod vytvářet nový speciální zákon na výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků

Praha, 22. června 2016 – Státní firmy mají řídit odborníci, je ale zbytečné na to zahlcovat právní řád ČR novým speciálním zákonem, navíc když již dnes existuje a funguje třeba vládní výbor pro personální nominace a v zemích s podobnou ekonomickou či historicko-společenskou kontinuitou, jako je třeba Německo nebo Slovensko, pravidla obsazování takových funkcí také nenormují.

VÍCE >

HK ČR: Není důvod vytvářet nový speciální zákon na výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků

Praha, 22. června 2016 – Státní firmy mají řídit odborníci, je ale zbytečné na to zahlcovat právní řád ČR novým speciálním zákonem, navíc když již dnes existuje a funguje třeba vládní výbor pro personální nominace a v zemích s podobnou ekonomickou či historicko-společenskou kontinuitou, jako je třeba Německo nebo Slovensko, pravidla obsazování takových funkcí také nenormují.

VÍCE >

Kladivo na spolky

Novela zákona o účetnictví, jež vstoupila v účinnost s Novým rokem 2016, zavádí podle mnohých interpretací této složité normy opravdu zajímavou novinku. Všem zapsaným spolkům je nově uložena povinnost předložit svou účetní závěrku za příslušný kalendářní rok na rejstříkový soud, u nějž je daný spolek zapsán. Závěrka musí být předložena třemi způsoby: buď vypálená na CD s průvodním dopisem, zaslaná mailem, pokud statutární orgán spolku disponuje elektronickým podpisem a nebo zaslána za stejné podmínky skrze datovou schránku.

VÍCE >

Kladivo na spolky

Novela zákona o účetnictví, jež vstoupila v účinnost s Novým rokem 2016, zavádí podle mnohých interpretací této složité normy opravdu zajímavou novinku. Všem zapsaným spolkům je nově uložena povinnost předložit svou účetní závěrku za příslušný kalendářní rok na rejstříkový soud, u nějž je daný spolek zapsán. Závěrka musí být předložena třemi způsoby: buď vypálená na CD s průvodním dopisem, zaslaná mailem, pokud statutární orgán spolku disponuje elektronickým podpisem a nebo zaslána za stejné podmínky skrze datovou schránku.

VÍCE >

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti je kompromisem

Praha, 11. prosince 2015 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes by dnes měla v prvém čtení projednat vládní návrh dlouho připravovaného zákona o bezpečnostní činnosti. Jedná se o návrh zákona, který definuje soukromou bezpečnostní činnost, upravuje podmínky jejího výkonu, podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a působnost Ministerstva vnitra ČR a dalších orgánů v této věci. Připravený návrh zákona je v této chvíli kompromisem - podporuje dodavatele kvalitních služeb, avšak například nerozšiřuje prostor pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru, nenabízí podmínky pro nové služby či větší zapojení profesních sdružení Hospodářské komory ČR.

VÍCE >

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti je kompromisem

Praha, 11. prosince 2015 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes by dnes měla v prvém čtení projednat vládní návrh dlouho připravovaného zákona o bezpečnostní činnosti. Jedná se o návrh zákona, který definuje soukromou bezpečnostní činnost, upravuje podmínky jejího výkonu, podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a působnost Ministerstva vnitra ČR a dalších orgánů v této věci. Připravený návrh zákona je v této chvíli kompromisem - podporuje dodavatele kvalitních služeb, avšak například nerozšiřuje prostor pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru, nenabízí podmínky pro nové služby či větší zapojení profesních sdružení Hospodářské komory ČR.

VÍCE >