Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Zahajujeme projekt "Nářadí do škol"

27.2.2017

Obvodní hospodářská komora v Praze 5 otevírá nový projekt "Nářadí do škol". Cílem projektu je vybavit a zmodernizovat pracovní dílny a kuchyňky v základních školách v Praze 5. V současné době oslovujeme firmy v Praze 5, aby pomohly vybavit ZŠ Nepomucká 6 ks akunářadí určeného pro praktickou výuku žáků školy.

Pokud chcete přispět do projektu, máte několik možností:

1. pořídit nářadí a věnovat je přímo škole (nutnost uzavřít darovací smlouvu s konkrétní školou

2. pořídit nářadí a věnovat je škole prostřednictvím Obvodní hospodářské komory v Praze 5 

3. zaslat finanční dar na účet Obvodní hospodářské komory v Praze 5, která by následně vybavení nakoupila.

Chcete-li se zapojit do projektu, prosíme, zašlete email na" ohkp@seznam.cz.