Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Pravidla soutěže Podnikatelský záměr

27.2.2017

Praha 5 - Podnikatelský záměr roku

Pravidla soutěže

I. Základní informace

Soutěž organizuje Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Posláním soutěže je podpora nové generace podnikatelů a podpora inovativních podnikatelských projektů.

Harmonogram soutěže a veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu organizátora http://www.ohkp.cz.

II. Účast v soutěži

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby, OSVČ, právnické osoby, které vyplní přihlášku a zašlou do stanoveného termínu na emailovou adresu organizátora. Účast následně bude potvrzena odpovědním emailem.

Věkový limit soutěžících fyzických osob a OSVČ je 25 let, účast právnických osob je limitována datem vzniku od 1. 1. 2014. Organizátor očekává vazbu účastníků k území Prahy 5 – trvalé bydliště, studium, zaměstnání, sídlo podnikání.

Soutěžící nemusí mít zájem osobně projekt realizovat.

Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny.

Soutěžící mohou předložit libovolný podnikatelský záměr při respektování etických a společenských pravidel.

III. Kritéria hodnocení

Proveditelnost projektu                                             35 %

Potenciál dalšího růstu                                 10 %

Originalita                                                          20 %

Kvalita zpracování a obhajoba                   35 %

Organizátor jmenuje hodnotící komisi, která je jediným hodnotitelem soutěže. Rozhodnutí komise je nezvratné a nedá se proti němu odvolat.

IV. Ceny soutěže

Na cenu pro vítěze soutěže nevzniká právní nárok. Hodnotící komise má právo nepřidělit všechny ceny.

Cena pro výherce je 10.000,- Kč.

Sponzoři soutěže a investoři se mimo rámec soutěže mohou domluvit na ocenění a podpoře soutěžních projektů individuálně.

V. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky i ceny soutěže v průběhu konání soutěže.

 

Zpracoval: OHK v Praze 5

Dne: 10. 8. 2016