Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Aktuální harmonogram výzev OP PIK na rok 2016

Dne 18. května 2016 zveřejnilo MPO aktuální harmonogram výzev na rok 2016. 

Výzva – Infrastruktura Středních škol a Vyšších odborných škol – IROP
 – Ke dni 30. 6. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 32 a 33 zaměřené na Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Na zlepšení ovzduší jde dalších 2,7 miliardy Kč z fondů EU – 
Zájem žadatelů dvojnásobně překonal vymezené prostředky. Dalších 2,7 miliardy korun z evropských fondů půjde do zlepšování kvality ovzduší v České republice. Dotaci získá 56 projektů přihlášených v 8. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, jejichž cílem je snížit množství emisí pocházejících z průmyslu a zemědělství.

Zájem podnikatelů o dotace předčil očekávání MPO – 
V roce 2015 bylo vyhlášeno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost celkem 39 výzev s celkovou alokací přesahující 26 mld. Kč.

Již 300 projektů vyhodnoceno v rámci OP PIK – 
Ve dnech 12. - 13. května 2016 proběhlo výjezdní zasedání Monitorovacího výboru OP PIK, kde Řídící orgán předložil ke schválení Výroční zprávu OP PIK za rok 2015, dále předložil ke schválení Kritéria pro hodnocení a výběr projektů a také se projednávali změny v OP PIK.

Výzva – OPZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců – MPSV otevřelo dne 15. června 2016 výzvu z OPZ na podnikové vzdělávání zaměstnanců, na kterou je alokováno 1,5 mld. Kč. Očekává se velký zájem zaměstnavatelů, kteří budou moci využít až 85% způsobilých výdajů na projekt pro vzdělávání svých zaměstnanců.

S pozdravem