Obvodní hospodářská komora v Praze 5

HK ČR: Není důvod vytvářet nový speciální zákon na výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků

Praha, 22. června 2016 – Státní firmy mají řídit odborníci, je ale zbytečné na to zahlcovat právní řád ČR novým speciálním zákonem, navíc když již dnes existuje a funguje třeba vládní výbor pro personální nominace a v zemích s podobnou ekonomickou či historicko-společenskou kontinuitou, jako je třeba Německo nebo Slovensko, pravidla obsazování takových funkcí také nenormují.

Hospodářská komora ČR proto nepodporuje Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem, který dnes schválila vláda, neboť zákonné řešení (tj. obecně závazný předpis) se nejeví jako hospodárné ani účelné. Výběr lidí do státních firem je možné řešit usnesením vlády zavazujícím všechny rezorty.

 

S pozdravem

Miroslav Diro

 

Odbor vnější komunikace

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088