Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Nedostatek nízko a středně kvalifikovaných pracovníků dramaticky ohrožuje českou ekonomiku

Praha, 22. června 2016 – Viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková dnes na Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny PČR opět zdůraznila zoufalou situaci, ve které se nacházejí české firmy kvůli nedostatku nízko a středně kvalifikovaných zaměstnanců. Tématem jednání sněmovního výboru byla problematika zaměstnávání pracovníků ze zahraničí, zejména pilotní projekt zabývající se zaměstnáváním pracovníků z Ukrajiny, který dosud vláda schválila ve zcela nedostatečném rozsahu. Navíc, kvóta na přijetí 500 pouze vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny nebyla ani zdaleka naplněna zájemci.

Viceprezidentka zdůraznila, že situace v ČR už je natolik dramatická, že nízko a středně kvalifikovaní pracovníci chybí firmám průřezově ve všech oborech.

Výstupem jednání bylo usnesení sněmovního výboru, ve kterém poslanci žádají premiéra Bohuslava Sobotku o urychlené řešení situace a o předložení návrhu řešení do konce července 2016.

Problematikou se dnes na svém jednání zabývalo také vedení Hospodářské komory. Představenstvo HK ČR podpořilo změnu cizineckého zákona, která umožní České republice uzavřít smlouvu s externím poskytovatelem služeb ve třetích zemích, aby pro Českou republiku zpracovával dlouhodobé pobyty. Zároveň se představenstvo usneslo, že i nadále však bude Hospodářská komora České republiky trvat na rozšíření pilotního projektu o nízko a středně kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a rovněž případné rozšíření obdobných postupů i ve vztahu k zaměstnancům z dalších zemí.