Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Digitalizace služeb pro podnikatele je zásadní a klíčovou roli v ní mohou sehrát komory

Digitální ekonomika může podpořit ekonomický růst. Digitalizace služeb pro podnikatele je zásadní a klíčovou roli v ní mohou sehrát komory. Na těchto závěrech se shodli zástupci obchodních a průmyslových komor sdružených v evropské asociaci EUROCHAMBRES na svém zasedání v Záhřebu dne 17. června.

Hospodářská komora ČR si je potenciálu snižování administrativní zátěže pomocí elektronických nástrojů vědoma. V tomto ohledu navrhla Právní elektronický systém (PES), který podnikatelům usnadní podnikání a upozorní je na důležité administrativní a regulatorní povinnosti. Právní elektronický systém představila ostatním komorám viceprezidentka Hospodářské komory České republiky Irena Bartoňová Pálková, která ji na zasedání reprezentovala.

„PES bude jednotlivým podnikatelům šit na míru tak, že za podnikatele ohlídá jeho administrativní a regulatorní závazky vůči státním orgánům v daném oboru a včasně jej na ně upozorní,“ informovala o iniciativě Irena Bartoňová Pálková.

Prezentace návrhu vyvolala u ostatních komor zájem o sdílení dobrých praktik. Za tímto účelem bude vytvořena celoevropská platforma, jež umožní výměnu informací o elektronických nástrojích realizovaných komorami napříč EU i mimo ni.

Zástupci komor také diskutovali o blížícím se referendu ve Velké Británii a shodli se, že případný odchod Britů z Evropské unie by se neobešel bez dopadu na byznys. Přestože se jedná o interní politickou záležitost, rozhodnutí Britů ovlivní byznys na vnitřním trhu Unie.

Komory se dále shodly na pilotním projektu EUROCHAMBRES podporujícím integraci uprchlíků na pracovní trh EU a na organizaci akce Evropského parlamentu podniků, která se letos uskuteční dne 13. října 2016.