Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Kladivo na spolky

Novela zákona o účetnictví, jež vstoupila v účinnost s Novým rokem 2016, zavádí podle mnohých interpretací této složité normy opravdu zajímavou novinku. Všem zapsaným spolkům je nově uložena povinnost předložit svou účetní závěrku za příslušný kalendářní rok na rejstříkový soud, u nějž je daný spolek zapsán. Závěrka musí být předložena třemi způsoby: buď vypálená na CD s průvodním dopisem, zaslaná mailem, pokud statutární orgán spolku disponuje elektronickým podpisem a nebo zaslána za stejné podmínky skrze datovou schránku. 

Ještě pozoruhodnější je to, že tato povinnost byla všem zapsaným spolkům uložena zpětně, a to za rok 2014 má být odevzdána do konce letošního března a za rok 2015 pak do konce listopadu roku 2017. Za nedodržení této povinnosti a příslušných lhůt může být spolek sankcionován pokutou až do výše 100 000 Kč a statutární orgán spolku může být jako fyzická osoba postižen za nedodržení povinností řádného hospodáře.

Tuto novelu podpořili loni v červenci ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně poslanci všech sněmovních stran. Nelze se ubránit dojmu, že mnoho z nich v podstatě vůbec nedomyslelo důsledky toho, co schvalují. Každý spolek má povinnost vést účetnictví a podat daňové přiznání. Proč by tedy byl problém příslušnou účetní závěrku odevzdat i na rejstříkový soud? Pomineme-li skutečnost, že pro řadu dobrovolných činovníků zapsaných spolků může být i toto problém, je největší kámen úrazu právě v oněch přehnaně specifických podmínkách odevzdání a taky naprosto přemrštěné sankce, které v případě nedodržení mají přijít. Zkusme si představit takového sedmdesátiletého předsedu mysliveckého sdružení na malé vesnici, který neumí ani vypalovat CD, ani nemá mail, natožpak elektronický podpis. Do volnočasové práce pro spolek pak musí zapojit několik dalších lidí, aby mu s touto procedurou pomohli, a ještě se obávat sankcí...

Lidé, kteří se aktivně zapojují do práce spolků, aby udělali něco prospěšného pro své okolí, budou po určité době těmito opatřeními natolik demotivováni, že výsledek bude jediný: všichni budou sedět doma a angažovat se nikdo nikde nebude...
Toto asi opravdu není způsob, jak podporovat občanskou angažovanost a zájem občanů o veřejné blaho. Nezbývá než doufat, že naši zákonodárci vyvodí z prvních zkušeností s aplikací předpisu zásadní závěry a tuto zcela nesmyslnou povinnost ze zákona odstraní. 

Vladimír Hanáček, předseda Mladých lidovců