Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 5

Program jednání k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání

1. Úvod a uvítání hostů

2. Představení realizačního týmu MAP rozvoje vzdělávání

3. Představení účastníků jednání -> představení jednotlivých pozvaných zástupců manažerkou projektu

4. Prezentace k MAPu rozvoje vzdělávání -> p. Kuchař, p. Chvál

5. Představení MAPu rozvoje vzdělávání -> pan Mgr. Vít Šolle, radní MČ Praha 5

6. Dotazy (10min.)

7. Představení role Řídícího výboru MAP -> p. Chvál

8. Oznámení o složení řídícího výboru jak jej stanovilo MŠMT a konkrétní představení řídícího výboru