Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Speciální aplikace usnadní život občanům i podnikatelům v Praze 1

Upozorňovat mimo jiné na zábory, nutnost přeparkování při úklidu komunikací nebo například na stavební práce na chodnících má speciální aplikace, kterou vyvíjí Městská část Praha 1. Novinka má výrazně pomoci občanům, živnostníkům a dalším podnikatelským i nepodnikatelským subjektům působícím na území první městské části.

„Smysl aplikace je velmi jednoduchý. Podnikatelé a občané, kteří se do aplikace přihlásí, získají v dostatečném časovém předstihu informace o chystaných záborech a jiných omezeních a aktivitách na veřejných prostranstvích v Praze 1,“ vysvětlil zástupce starosty Prahy 1 Richard Bureš, který je autorem projektu Chytrá jednička, jehož součástí bude i plánovaná aplikace.

„Chceme občanům a podnikatelům nabízet chytré služby, ulehčovat jim život tam, kde to technologie dokážou a dovolí, a zavádět projekty tak, aby technologie pomáhaly v každodenním životě,“ popsal hlavní myšlenku Richard Bureš, který v této souvislosti velmi přivítal spolupráci s Hospodářskou komorou Praha 1.

„Podnikatelé nemají čas shánět informace o změnách v dopravním značení a o dalších akcích v okolí svých provozoven, a proto jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s radnicí na takovém nastavení a fungování aplikace, které bude všechny zúčastněné včas, stručně a výstižně informovat,“ prohlásil místopředseda komory Filip Dvořák a dodal: „Pravidelně se setkáváme s případy podnikatelů, kteří se musejí potýkat s tím, že se před jejich prodejnou náhle objeví stavební zábor. Omezuje to nejen je, ale také jejich zákazníky. Aplikace je na tento problém v dostatečném předstihu upozorní. Podnikatel přihlášený do aplikace obdrží zprávu o záboru či jiné formě omezení. Předem se tak bude moci na tuto situaci připravit, případně informovat zákazníky.“

Přínos aplikace podle něj určitě ocení i drobní řemeslníci, kteří dojíždějí ke svým zákazníkům a jistě přivítají informace o omezeních v dopravě či parkování.

Součástí projektu Chytrá jednička mají být mimo jiné také parkovací senzory, chytré zastávky nebo chytré odpadkové koše. Připravovaná aplikace by na zábory a jiná omezení měla upozorňovat alespoň s týdenním předstihem nebo i dříve – ještě ve stadiu takzvaného záměru, kdy mají příslušné orgány plánovanou akci teprve projednat a schválit. Ne tedy například těsně před zahájením výkopových akcí na chodníku před provozovnou.

První zkušební část vyvíjené aplikace by měla být spuštěna už v létě a bude určena primárně občanům. „Kompletní a důkladně otestovaná aplikace by pak podle našeho plánu měla skutečně dobře fungovat od jara příštího roku,“ vysvětlil zástupce starosty Prahy 1 Richard Bureš.