Obvodní hospodářská komora v Praze 5

HK ČR chce zpřístupnit veřejné zakázky malým a středním podnikům.

Praha, 14. ledna 2016 – Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková včera v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a předevčírem v podvýboru pro podnikatelské prostředí informovali poslance o stanovisku HK ČR k novému zákonu o veřejných zakázkách a požádali je o podporu při uplatnění Hospodářskou komorou zpracovaných pozměňovacích návrhů. Ty HK ČR shrnula do čtyř okruhů.

Představitelé Hospodářské komory ČR vystoupí s těmito pozměňovacími návrhy, které zákon zpřesní jak pro zadavatele, tak pro uchazeče o zakázky, a které prostředí zadávání veřejných zakázek zkultivují a zpřehlednění, také dnes v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny PČR a na příštím jednání Výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj.

„V  projednávané úpravě je stále problémem nejen nadměrná volnost zadavatelů, což může vytvářet prostor pro klientelismus a korupci a k zakázkám šitým na míru, ale stále neřeší problematiku víceprací, mimořádně nízké nabídkové ceny nebo otázku kvality plnění zakázky,“ odůvodňuje pozměňovací návrhy HK ČR její prezident Vladimír Dlouhý, který mj. požaduje povinnost rozdělovat velké zakázky, které mají být plněny na území více než jednoho kraje, na jednotlivé části tak, aby se o jednotlivé části zakázky mohli ucházet různí dodavatelé. „Tím chceme zpřístupnit zakázky malým, středním a především mikro podnikům,“ vysvětluje Dlouhý.

 V pozměňovacích návrzích HK ČR vycházejících ze zkušeností více než 14 tisíc členů HK ČR a podnikatelské veřejnosti s fungováním současného zákona o veřejných zakázkách HK ČR mimo jiné prosazuje, aby ze soutěžení byl uchazeč o zakázku vyloučen vždy, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou řádně nezdůvodnil. HK ČR chce zároveň rozšířit zákon o nový odstavec, který zadavatelům pomůže identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Velkým současným problémem je ale i kvalita plnění zakázek. Podle HK ČR se při hodnocení nabídek musí zohlednit např. i to, z jakého materiálu je věc vyrobena, jakou má životnost či kolik bude stát údržba. „Současný stav kvality plnění v rámci zakázek v oblasti služeb a stavebních prací je značně neuspokojivý. To přikládáme zejména dosavadnímu cenově orientovanému přístupu zadavatelů,“ vysvětluje Bartoňová Pálková důvod, proč HK ČR navrhuje rozšířit zákaz nabídkové ceny jako jediného kritéria na všechny služby a stavební práce.

 Pozměňovací návrhy a jejich zdůvodnění naleznete v příloze.